Blackboard Help

De beheersfuncties van het inschrijfsysteem.

print

Hoe is het bereikbaar?

Het inschrijfsysteem systeem is voor docenten beschikbaar via een link “Inschrijf tool ” in het control panel van een course.

Na het openen van deze link krijgt men toegang tot de diverse beheerfuncties van het inschrijfsysteem. Initieel is alleen de knop “Aanmaken nieuwe inschrijflijst” beschikbaar maar zodra er inschrijflijsten zijn aangemaakt komen ook functies beschikbaar om de inschrijvingen in te zien en eventueel aan te passen.
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Inschrijflijst aanmaken

Via de knop “Aanmaken nieuwe inschrijflijst” kan men een nieuwe inschrijflijst aanmaken. In een formulier kan men naast algemene informatie over de inschrijving zoals titel, omschrijving en beschikbaarheid ook de vragen en keuze opties specificeren. In het formulier kan men de volgende informatie kwijt:

 • Titel
  De naam van de inschrijflijst
 • Toelichting
  Een eventuele toelichting bij de inschrijflijst. Hierin kun je eventuele aanvullende informatie kwijt waar gebruikers op moeten letten bij het maken van hun keuze
 • E-mail contact persoon
  Na het doorgeven van zijn of haar keuzes ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de gemaakte keuzes. Deze bevestingsmail is afkomstig van het adres wat hier wordt opgegeven zodat de gebruiker bij eventuele vragen via een reply contact op kan nemen met een contact persoon voor de betreffende inschrijflijst.
 • Tekst bevestigingsmail
  Standaard genereert het systeem na het maken van de keuzes een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de gemaakte keuzes. Indien gewenst kan men hier een aanvullende tekst opgeven voor dit mailtje.
 • Announcement
  Indien gewenst kan het systeem ook een announcement publiceren. De inhoud van deze announcement kun je hier opgegeven. De announcement zal automatisch worden voorzien van een link naar het inschrijfformulier. Indien men bij het aanmaken van een nieuwe inschrijflijst aangeeft dat het keuzeoverzicht toegankelijk is voor gebruikers zal de announcement ook automatisch een link naar dit keuzeoverzicht bevatten.
  Indien men geen announcement wenst kan men dit veld leeg laten.
 • Max aantal voorkeuren/antwoorden per persoon
  Hiermee kun je aangeven hoeveel keuzes een gebruiker per vraag maximaal mag maken.
 • Gebruiker moet rangorde voorkeuren aangeven
  Indien een gebruiker meerdere keuzes per vraag mag maken kun je hier aangeven of de rangorde (eerste keuze, tweede keuze etc) van belang is.
 • Gebruiker mag het keuzeoverzicht raadplegen
  Hier kan men aangeven of het keuze overzicht ook toegankelijk is voor gebruikers.
 • Gebruiker mag eigen keuzes verwijderen
  Met deze optie kan men aangeven of een gebruiker zijn eigen keuzes kan verwijderen om zodoende eventueel een nieuwe keuze te maken. Indien men bij deze optie aangeeft dat een gebruiker zijn eigen keuzes mag verwijderen moet het keuzeoverzicht toegankelijk zijn voor deze gebruiker (gebruiker mag het keuzeoverzicht raadplegen moet op ‘Ja’ staan).
 • Beschikbaarheid
  Hier kan met aangeven van wanneer tot wanneer de inschrijflijst beschikbaar is. Binnen de ingestelde periode kunnen gebruikers hun keuze doorgeven. Standaard wordt de beschikbaarheid ingesteld van 9:00 uur op de datum van het aanmaken van de inschrijflijst tot en met 17:00 uur twee weken later.
 • Vragen
  Hier kan men de vragen en de bijbehorende keuze opties opgeven. Indien nodig kan men een limiet instellen omdat het aantal mensen dat een bepaalde keuze mag maken, bijvoorbeeld omdat er maar plaats is voor een beperkt aantal mensen, kan men dat hier aangeven. Standaard staat de limiet ingesteld op 10.000 (geen limiet).
  Per keuzeoptie kan men ook aangeven of de gebruiker eventueel bij die betreffende optie nog een aanvullende tekst kan opgeven (vrije invoer)

 

 

Tip:
Standaard wordt de beschikbaarheid ingesteld van 9:00 uur op de datum van het aanmaken van de inschrijflijst tot en met 17:00 uur twee weken later. Pas deze instelling onder beschikbaarheid aan indien een andere beschikbaarheidsperiode gewenst is.

Tonen informatie

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)
Toont algemene informatie over de geselecteerde inschrijflijst waaronder het aantal vragen, het aantal mensen dat zich heeft ingeschreven en informatie die aangeeft of de inschrijving openstaat of is gesloten. Daarnaast wordt ook de link naar de inschrijfpagina en het bijbehorende overzicht met mensen die zich hebben ingeschreven getoond. Deze kunnen handig zijn indien je elders in Blackboard ook een verwijzing naar de inschrijving wilt publiceren.

Mensen dienen te zijn ingelogd op Blackboard om zich te kunnen inschrijven. Het is daarom niet zinvol de link buiten Blackboard te publiceren of via e-mail te verspreiden.

Inzien inschrijflijst

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)
Hier kun je zien wie zich hebben ingeschreven. Het overzicht toont per vraag per keuze optie wie de betreffende optie hebben gekozen. Vanuit het overzicht is het mogelijk keuzes te verwijderen. Bij het verwijderen van een keuze van een persoon worden voor alle vragen uit de inschrijflijst de keuzes van de betreffende persoon verwijderd. Deze persoon kan, indien de inschrijving nog open staat, daarna nieuwe keuzes maken.

(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Indien men bij het aanmaken van een inschrijflijst er voor heeft gekozen het keuze overzicht toegankelijk te maken voor mensen die zich hebben ingeschreven en men ook heeft ingesteld dat gebruikers hun eigen keuzes mogen verwijderen kunnen gebruikers zelf ook vanuit het overzicht hun keuzes ongedaan maken. Ook hierbij geldt dat bij het verwijderen van een keuze voor alle vragen uit de inschrijflijst de keuzes van de betreffende persoon worden verwijderd.

Tip:
Geef mensen toegang tot het keuzeoverzicht in je verwacht dat veel mensen hun keuze willen wijzigen. Je kunt dit instellen door de inschrijflijst te wijzigen en bij “Gebruiker mag het keuzeoverzicht raadplegen” en “gebruiker mag eigen keuzes verwijderen” voor “Ja” te kiezen.

Mail versturen

Via de knop “mail” kun je alle mensen op de inschrijflijst een e-mail bericht sturen.
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Exporteren inschrijflijst

De export knop genereert een Excel overzicht van de door gebruikers gemaakte keuzes. De layout van het Excel overzicht is identiek aan dat van het overzicht dat men kan inzien via de knop inzien.
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Inschrijflijst verwijderen

Via deze knop kan men een complete inschrijflijst inclusief alle inschrijvingen verwijderen.
(Klik op de afbeelding voor een grotere weergave)


Aanbieden in Coursemenu

Zoals je hierboven kun lezen onder het kopje “Announcement” krijg je na het aanmaken van een nieuw inschrijfformulier een announcement.┬áHierin staat een link naar het formulier.
Kopieer deze link. (Volg de stappen hieronder).


Klik het announcement aan.


Geef een [Rechterklik] op de link.


Klik op [Copy shortcut].


Klik op de [+] Links bovenaan het Coursemenu.
Klik hier op [Web Link].


Geef bij het eerste veld een toepasselijke naam in
en geef in het tweede veld een [Rechterklik].
Klik nu op [Paste] om de gekopieerde link er in te plakken.


Vink aan “Available for Users”
en klik op [Submit].


Nu zie je in het Coursemenu de link naar het Inschrijfformulier.

Leave a Reply

%d bloggers like this: