Blackboard Help

Bijlagen bij een item plaatsen (NL – NL)

print

Om onderstaande uit te kunnen voeren dient de [Bewerkingsmodus] op [Aan] te staan.

Je kunt bij een bestaand item in een cursus bijlagen toevoegen.

  • Navigeer naar een cursus waarin je Instructor of TA bent.
  • Klik in Coursehet menu op het onderdeel waar het item (inhoud) staat. (In dit voorbeeld “Documenten”)

  • Klik bij het item waar één of meer bijlagen aan toegevoegd moeten worden op de keuzepijl/Chevron rechts naast het item   en klik op [Bewerken].
  • Scroll neerwaarts naar [Bijlagen].
  • Kies uit:

  • Vul eventueel bij [Titel koppeling ] een naam in.
  • Klik op [verzenden]

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: